Foreldremøte for 9. trinn

Vi ønsker velkommen til foreldremøte for 9.trinn torsdag 1. oktober.

For å ivareta smittevern og sørge for å overholde anbefalt antall og riktig avstand til hverandre, kan vi dessverre bare ta imot én foresatt per elev. Møtene vil bli avholdt klassevis. Beklager all annerledesheten! Dere blir ønsket velkommen av kontaktlærer ved inngangen og vist dit dere skal. 

Kl.18.00: 9A og 9C 

Kl.19.00: 9B og 9D

 

Noen temaer vi vil snakke om:

 • Film fra prosjekt om bærekraftig utvikling i uke 39
 • Smittevern og fravær
 • Planer på hjemmesida og lekser i Classroom
 • Nye læreplaner fra høsten 2020
 • Nasjonale prøver og utviklingssamtaler
 • Mat og søvn
 • Nulltoleranse mot mobbing
 • Mobiltelefon
 • Dokumentasjon (anmerkninger)
 • “Den magiske fabrikken”
 • Temaer som foreldrene har spilt inn
 • Valg av klassekontakter og FAU

 

Noen foreldre ønsker å snakke om

 • Polentur og skoleball

 

Til toppen