Ordensreglement

Innhold

Trivsels- og ordensreglement på Hedrum ungdomsskole.

Skoleeier har vedtatt lokal forskrift om ordensreglement jf. Opplæringslovens § 2-9. Ordensreglementet er felles for alle skolene i Larvik kommune. Forskriften er overordnet skolenes lokale trivsels- og ordensreglement.

Hedrums trivsels- og ordensreglement

I tillegg til Ordensreglement i Larvikskolen gjelder disse reglene ved Hedrum ungdomsskole hvis ikke annet er avtalt på forhånd:

  • Vi spiser og drikker sunt, og vi spiser i pausene.
  • For eksempel brus, energidrikk og godteri er ikke tillatt.
  • Mobiltelefoner kan brukes i timene bare etter avtale.
  • I friminuttene skal elevene oppholde seg utendørs.
  • Elevene skal oppholde seg innenfor skolens område i skoletida.
Til toppen