Informasjon om særskilt tilrettelegging på eksamen- 10. trinn skoleåret 2022/2023

Innhold

Enkelte elever kan ha behov for særskilt tilrettelegging på eksamen. Larvikskolen skal ha som mål å gjøre sitt ytterste for at elever med tilretteleggingsbehov får lagt forholdene til rette slik at de får vist sin kompetanse på eksamen.

Særskilt tilrettelegging til eksamen skal avhjelpe sykdom eller funksjonsnedsettelse, men
ikke manglende kompetanse i fag. Tilretteleggingen skal så langt det er mulig tilpasses
elevens behov.

Eksempler på særskilt tilrettelegging under eksamen kan være:
● lengre tid
● opplesning av oppgaveteksten
● få oppgaven på tegnspråk eller punktskrift på leseliste
● bruk av tale-til-tekst-program
● skrivehjelp
● ekstra belysning
● andre lignende tiltak.

Foresatte søker om tilrettelegging på vegne av eleven, søknadsskjema finner du på kommunens hjemmeside under skjemaer. Frist for å søke særskilt tilrettelegging på eksamen er 01. April 2023.

Rektor avgjør hvilke tiltak som innvilges for den enkelte kandidaten.

 

 

Til toppen