Klassekontakt

Hvorfor klassekontakter?

Klassekontakten er ikke lovpålagt, men er det viktigste bindeleddet mellom foreldrene og skolen.

Klassekontakter

Jeanette Moen Røsbek 10B vara- 23/24
Cathrine Sletsjøe 10B- 23/24
Anila Rika 8A vara- 23/24
Marianne Schau 8A- 23/24
Jane Elisabet Gloppe Hvaal 8B vara- 23/24
Heidi Henden 8B-23/24
Trude Marita Rognlien 8C vara-23/24
May Kristin Grini 8C-23/24
Astrid Helene Bjerklund Nilsson 8D vara- 23/24
Marianne Hellerud Fjeldskår 8D- 23/24
Hege Judith Strøm 8E vara-23/24
Ann Kristin Strøm 8E- 23/24
Tale Rode 9A
Helene Hotvedt Ude 9A- 23/24
Veronica Høyby 9B -23/24
Jannike Dyreng-Nilsen 9B-23/24
Åsne Vittersø Kvamme 9C vara
Béatrice Aall Borgen-Dons 9C- 23/24
Anne Marie Askim 9D
Jørn Thomas Torp Haugen 9D Vara
Mia Nga Hoang 9D-23/24
Nicolai Schøyen Haugen 9E
Erika Pedersen 9E vara
Kristine Heum 9E- 23/24
Marianne Sørensen 9E-23/24
Til toppen