Fakta om skolen

Innhold

Hedrum ungdomsskole...

Vår visjon

Vår lokale visjon gjelder for barn og voksne og omhandler ordene respekt, ansvar og høflighet: Disse tre pilarene skaper gode forutsetninger for et trygt og inkluderende læringsmiljø i skolehverdagen.

Hvis vi ikke er glad i elevene våre, tror jeg vi lett stirrer oss blinde på ufullkommenhetene. Vi ser alt det barnet mangler, ikke hva det har. Vi ser begrensningene, ikke mulighetene. Der kjærligheten mangler, overtar sukkene, bebreidelsene og anklagene. Den gode lærer ser elevene sine, finner dem der de er - og gir dem noe de ikke visste at de trengte.
Inge Eidsvåg

Respekt, ansvar og høflighet skapes gjennom skolens trivselsregler.

Trivselsregler

På Hedrum ungdomsskole

  • møter vi alle presis og forberedt til enhver tid
  • sørger vi for at det er pent og ryddig rundt oss
  • viser vi hverandre respekt ved å snakke høflig og positivt til og om hverandre
  • har vi nulltoleranse for mobbing, vold og rasisme
  • tar vi vare på egne og andres eiendeler og lar andres ting være i fred
  • gjør vi vårt beste og deltar aktivt i skoletiden

Praksisskole

Hedrum ungdomsskole samarbeider med USN, Universitetet i Sørøst-Norge. Vi er stolte av å være valgt ut som partnerskole på nytt igjen, så nå vi har en samarbeidsavtale fram til 2021. Vi mottar årlig flere grupper med lærerstudenter som skal ha praksis. Det er som regel praksisperiode tre uker på høsten og tre uker på våren. Det vil variere hvilke klasser som har studenter til stede. Dette samarbeidet er med på videreutvikle skolen vår.

Til toppen