Fakta om skolen

Innhold

Hedrum ungdomsskole ble opprinnelig bygget i 1965, og har ved to anledninger, i 1982 og 2003, blitt utvidet og oppgradert.

Skolen har et hovedbygg som består av klasserom, spesialrom som skolekjøkken, musikkrom, naturfagsrom, sløyd- og tegnesaler, kantine og administrasjonen. Vi har en tilhørende gymsal og svømmehall som også er flittig i bruk av lag og foreninger etter skoletid.

Skolen ligger i et sentrumsnært område med tilgang til flotte turområder i nær omkrets.

Hedrum ungdomsskole ble fra 01.08.2021 en av tre skoler i Larvik kommune som har et innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskolealder. Dette tilfører skolen særlig kompetanse som omhandler dette fagfeltet. Det er et stort kulturelt mangfold blant elevene som har Hedrum ungdomsskole som sin nærskole. Noe vi ser på som en styrke for vår skole.

Vår lokale visjon

Hedrum UngdomsSkole - Et HUS for alle - Hvor Utvikling Skjer!

Skolens visjon uttrykker retningen og verdiene som ligger til grunn for hvordan vår hverdag skal oppleves av både elever, foresatte og ansatte.

Ved Hedrum ungdomsskole er vi opptatt av å skape et trygt og godt læringsmiljø der elevene opplever raushet og trivsel. Vi skal øve opp kritisk tenkning og være utforskende og nysgjerrige, og på den måten bli en aktør i egen læring. Vår oppgave er å utvikle selvstendige individer som kan ta egne valg og beslutninger tilpasset den verden elevene til enhver tid møter.

Skolens visjon bygger på verdiene:

Mangfold - Sammen jobber vi for et åpent og inkluderende miljø, hvor vi viser toleranse for hverandre.

Nysgjerrig - Sammen utvikler vi kunnskap gjennom å utforske det vi ikke kan.

Robust - Sammen lærer vi å mestre utfordringer og oppgaver, både faglig og sosialt.

Praksisskole

Hedrum ungdomsskole samarbeider med USN, Universitetet i Sørøst- Norge. Vi er stolte av å være valgt ut som partnerskole og har nå en samarbeidsavtale fram til 2026. Vi mottar årlig flere grupper med lærerstudenter som skal ha praksis. Det er som regel praksisperiode tre uker på høsten og tre uker på våren. Det vil variere hvilke klasser som har studenter til stede. Dette samarbeidet ser vi på som svært verdifullt og bidrar til at vi som skole videreutvikler oss.

Til toppen