Språk, fordypning og arbeidslivsfag

I tillegg til opplæring i engelsk skal elevene ha opplæring i et fremmedspråk til, eller arbeidslivsfag, språklig fordyping i engelsk, norsk eller samisk.

På Hedrum ungdomsskole tilbyr vi spansk og tysk som annet fremmedspråk. Vi tilbyr også norsk fordypning, engelsk fordypning og arbeidslivsfag. Arbeidslivsfag er et mer praktisk rettet fag hvor elevene skal få prøve seg i ulike yrkesfaglige retninger. Hvilke tilbud som blir satt i gang hvert skoleår, kommer an på elevenes ønsker. Her er en oversikt hvilke fag vi tilbyr for våre elever:

  • Født i 2009: tysk, spansk, norsk fordypning og arbeidslivsfag
  • Født i 2008: tysk, spansk, engelsk fordypning og arbeidslivsfag
  • Født i 2007: tysk, spansk, engelsk fordypning og arbeidslivsfag
  • Født i 2006: tysk, spansk, engelsk fordypning og arbeidslivsfag

Elevene velger før oppstart på ungdomsskolen. Senest ved skolestart får elevene beskjed om hvilket av disse fagene de skal ha.

Fram til høstferien i åttende klasse kan elevene gjøre omvalg i samarbeid med skolen. Når det foreligger særlige grunner, kan skoleeier godkjenne overgang på et senere tidspunkt.

Elever som har hatt opplæring i fremmedspråk eller språklig fordyping, har ikke rett til å fortsette med opplæring i det fremmedspråket eller den språklige fordypingen de har begynt på, dersom de skifter skole.

Til toppen