Organisering og friminutt

Innhold

Alle elevene begynner kl. 08.20 og slutter kl. 14.00 hver dag.

På hvert trinn har vi fire klasser: A, B, C og D. Hver morgen starter med et morgenmøte hvor en av kontaktlærerne møter elevene i kontaktgruppa eller i klassen. Her gjennomgås dagen, beskjeder gis og elevene har anledning til å ta opp saker med læreren.

Skolen tilbyr frivillig leksehjelp/aktivitet tre dager i uka, rett etter skoletid.

Hvert trinn ledes av en teamleder som har et hovedansvar for den pedagogiske utviklingen på trinnet.

Mandag og tirsdag etter skoletid har lærerne utviklingstid og samarbeidstid, enten i form av trinnmøter hvor alle lærerne på trinnet er samlet, datateam hvor faglærerne er samlet for å samarbeide om elevenes faglige utvikling eller utviklingstid for hele personalet.

I tillegg har lærerne samarbeidstid med lærere som de deler fag og klasse med.

Organisering av undervisningen

Skolen arbeider for tilpasset opplæring og vurdering for læring. Vi har valgt å styrke basisfagene norsk, matematikk og engelsk ved å ha to lærere i alle timer i disse fagene.

I tillegg er det mindre grupper i fagene mat og helse, musikk, kunst og håndverk, svømming, utdanningsvalg og noen av naturfagstimene på 9. trinn. På 8. trinn er det to faglærere i musikk i halvparten av timene, og på 10. trinn er det to faglærere i kunst og håndverk.

Friminuttaktiviteter

I friminuttene legger vi opp til følgende aktiviteter:

 • ballaktivitet i gymsalen
 • salg av mat i kantina
 • åpent biblioteket
 • bordtennis i kjelleren
 • spill i kantina

Voksne i friminuttene

Skolen har utarbeidet en oversikt over voksne som har tilsyn med elevene i friminuttene. Å være med elevene i friminuttene er en verdifull arena for å gi råd og veiledning til elever omkring skolens verdier, og det vil virke forebyggende i arbeidet for et trygt og inkluderende læringsmiljø.

Derfor setter vi noen krav til oss selv:

 • vi er aktivt til stede, og vi oppsøker elever
 • vi møter presis
 • vi bruker gul vest for å være synlige for elevene
 • vi oppsøker kritiske områder hvor vi vet at konflikter kan oppstå
 • vi forsøker å ”lese” situasjoner og ligger gjerne forkant
 • vi bruker tid til den gode samtalen
 • vi roser positiv atferd
Til toppen