Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Anna Lena Løsnæs Lærer
Hege Andersen Foresatt
Ingvild Strømsvik Dalslåen Lærerrepresentant
Nicolai Schøyen Haugen Leder
Pernille Jacobsen Østby Andre ansatte
Terje Vågen Foresatt
Thea Amundsen Elev
Trude Cecilie Anvik Hasle Sekretær SMU - rektor
Til toppen