Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Anders Holstad Foreldrerepresentant
Anniken Stokke Lunde Politiker
Ebbe Nilsen Andre ansatte
Ellen Beate Gulbrandsen Foreldrerepresentant
Ingfrid Svendsen Foreldrerepresentant
Ingvild Strømsvik Dalslåen Lærerrepresentant
Kjetil Slevigen Johnsen Foreldrerepresentant
Nina Titlestad Bye Lærerrepresentant
Trude Cecilie Anvik Hasle Sekretær SMU - rektor
Til toppen