Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Anniken Stokke Lunde
Ingvild Strømsvik Dalslåen
Line Plate Hovdekleiv
Turid Nilsen
Til toppen