Tilpasset opplæring

Innhold

Tilpasset opplæring omfatter både den ordinære og den spesialpedagogiske opplæringen, og det er et dynamisk forhold mellom disse innsatsområdene.

Tilpasset opplæring omfatter både den ordinære og den spesialpedagogiske opplæringen, og det er et dynamisk forhold mellom disse innsatsområdene.

Læreplanene er utformet slik at de gir handlingsrom for tilpasninger. Elevene skal kunne nå kompetansemålene, men med ulik kvalitet og på ulikt nivå.

Tilpasset Opplæring

På Hedrum ungdomsskole bistår TPO- koordinator den enkelte lærer med drøftinger og kartlegginger rundt enkeltelever som man ønsker en vurdering på i forhold til mestring og utvikling faglig og sosialt. I tillegg er det en PP-rådgiver tilgjengelig på skolen én dag i uken . På disse dagene blir det avtalt TPO-team slik at man får en tverrfaglig drøfting.

Tilpasset opplæringsteam en møtearena for forebyggende tiltak i skolen, på laveste tverrfaglige nivå. Møtene administreres av skolens TPO-koordinator og både elever, foreldre og skolen selv (lærere m.fl.) kan be om drøfting i dette teamet. Her kan man legge fram sitt veiledningsbehov, og skoleledelsen, TPO-koordinator og deltakere fra støttetjenestene, drøfter så aktuelle tiltak som kan iverksettes raskt og på laveste tiltaksnivå.

Til toppen