Hedrums trivsels- og ordensreglement

Innhold

Trivsels- og ordensreglement på Hedrum ungdomsskole.

Skoleeier har vedtatt lokal forskrift om ordensreglement jf. Opplæringslovens § 2-9. Ordensreglementet er felles for alle skolene i Larvik kommune. Forskriften er overordnet skolenes lokale trivsels- og ordensreglement.

I tillegg til Ordensreglement i Larvikskolen gjelder disse reglene ved Hedrum ungdomsskole hvis ikke annet er avtalt på forhånd:

 • Vi spiser og drikker sunt, og vi spiser i pausene.
 • For eksempel brus, energidrikk og godteri er ikke tillatt.
 • Mobiltelefoner kan brukes i timene bare etter avtale.
 • I friminuttene skal elevene oppholde seg utendørs.
 • Elevene skal oppholde seg innenfor skolens område i skoletida.

Husk

 • Foresatte sender melding om sykdom i Visma hver morgen (før kl.08.15) så lenge sykefraværet varer.
 • Det må sendes melding til kontaktlærer om du er uforberedt til undervisningen eller har behov for spesielle tilrettelegginger grunnet sykdom el.
 • Mobiltelefoner tas med på skolen på eget ansvar. Mobiltelefon kan brukes som verktøy i undervisningen kun når det gis tillatelse til dette.
 • Meld fra hvis du ødelegger noe.
 • Mopeder/sykler/sparkesykler/skateboard parkeres på anvist plass.
 • Ipad skal være ladet.
 • Det er ikke tillatt å filme eller ta bilder av andre uten at det er gitt samtykke. Det er heller ikke lov å legge ut bilder/film på sosiale medier uten samtykke.
 • Det er ikke lov å sykle, kjøre moped el. i skolegården.
 • På sykkelturer i skolens regi skal hjelm brukes.
 • Det er ikke tillatt å forlate eller utebli fra timer uten avtale med lærer eller melding

På skolen skal du ikke ha med eller bruke

 • Tobakk eller rusmidler
 • Fyrstikker eller lighter
 • Kniv eller andre farlige gjenstander

Erstatningsansvar

 • Elevene er økonomisk ansvarlig for utbedring av det hærverk og ødeleggelser de har utført.
 • Eiendeler som elevene tar med på skolen, evt. klær som blir ødelagt, er ikke skolen ansvarlig
  for å erstatte.
 • Lærebøker og skolemateriell som skades, eller ikke leveres inn ved slutten av skoleåret, må erstattes.
Til toppen