Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Anna Lena Løsnæs Lærer
Hege Andersen Nestleder
Ingvild Strømsvik Dalslåen Lærerrepresentant
Nicolai Schøyen Haugen Leder
Pernille Jacobsen Østby Annen ansatt
Terje Vågen Foresatt
Thea Amundsen Elev
Trude Cecilie Anvik Hasle Sekretær SU - rektor
Til toppen