Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Anders Holstad Nestleder SU
Anniken Stokke Lunde Politiker
Ebbe Nilsen Andre ansatte
Ellen Beate Gulbrandsen Leder SU
Ingfrid Svendsen Foreldrerepresentant
Ingvild Strømsvik Dalslåen Lærerrepresentant
Kjetil Slevigen Johnsen Foreldrerepresentant
Nina Titlestad Bye Lærerrepresentant
Trude Cecilie Anvik Hasle Sekretær SU - rektor
Til toppen