Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Anniken Stokke Lunde
Ingvild Strømsvik Dalslåen
Line Plate Hovdekleiv
Turid Nilsen
Til toppen