Informasjon om skoleskyss

Skolen har mottatt følgende informasjon fra Vestfold Kollektivtrafikk (5. mai 2020):


«Det foreligger fortsatt en anbefaling fra nasjonalt hold om ikke å benytte seg av kollektivtrafikk. Skoleskyss med både buss og minibuss/taxi er kollektivtrafikk, og elever som kan komme seg til og fra skole på andre måter må derfor belage seg på dette. Foresatte må også belage seg på å kjøre til/fra skolen i større grad. Elever som likevel må benytte seg av skoleskyss, kan det.

Det er fortsatt anbefaling om å holde avstand, også på kollektivtrafikk. Det kan føre til kapasitetsproblemer hvis flere klassetrinn skal tilbake, og er et nasjonalt problem. Vi må derfor løpende se hvor det oppstår kapasitetsproblemer, og sette inn de ressursene vi har tilgjengelig der.

Alle våre busser og skolebusser kjører allerede som normalt, til ordinære oppsatte rutetider. Busselever kan derfor benytte seg av disse.»

Skolen oppfordrer elever til å sykle eller gå til skolen når det er mulig, eventuelt at foreldre kjører elevene til og fra skolen selv.

Til toppen