Informasjon om vitnemål, standpunktkarakterer og klagerett

Innhold

Her finner du det meste du trenger å vite om vitnemål, standpunktkarakterer og klagerett

Avlyst eksamen

Muntlig og skriftlig eksamen gjennomføres årlig ved avslutningen av 10. trinn. I år er eksamen avlyst for grunnskolen i hele landet. Eksamenskarakterer blir derfor ikke påført elevenes vitnemål våren 2022.

Hva er standpunktkarakterer?

Standpunktkarakterer er avsluttende karakter i alle fag (sluttvurdering) med karakterskala 1-6, samt orden og atferd (lite god-nokså god-god). I fagene baseres standpunktkarakterer på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser elevens kompetanse i faget. Underveisvurdering kan trekkes inn i sluttvurderingen. Standpunktkarakter skal uttrykke elevens faglige nivå når opplæringen avsluttes.

Når gis standpunktkarakter?

Det gis standpunktkarakterer som sluttvurdering ved avsluttende 9. trinn i følgende fag:

  • mat og helse
  • musikk

For 10. trinn gis det standpunktkarakter i alle øvrige fag. Unntak er valgfag.

Standpunktkarakterer i valgfag

En elev skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Eleven kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes ikke valgfaget etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller eleven kan ha hatt flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, og det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring.

Når det er bestemt at en elev skal fortsette opplæring i samme valgfag neste skoleår, er ikke karakteren en standpunktkarakter, og eleven har ikke klagerett. Dersom eleven bytter valgfag, har eleven klagerett på karakteren.

Publisering av standpunktkarakterer

Standpunktkarakterer blir publisert i Visma fredag 3. juni 2022 kl. 14.00.

Klagerett

Ja. Klagen må være skriftlig og signeres av eleven eller foreldrene. Det må gå fram hva det klages på, og klagen bør inneholde relevant informasjon og begrunnelse for klagen. Det er ti dagers klagefrist. Frist i 2022 er 13 juni. Klagen skal sendes til skolen.

Vitnemål og vitnemålsutdeling

Torsdag 16. juni arrangerer skolen en høytidelig seremoni med vitnemålsutdeling for elever på 10. trinn og deres foreldre. Invitasjon kommer.

Fravær på vitnemålet

Fravær føres på vitnemålet. Utdanningsdirektoratet har bestemt at helserelatert fravær i perioden mars 2020 til juni 2022 ikke skal føres på vitnemålet.

Utover dette er det egne retningslinjer: Søknad om fratrekk av fravær på vitnemål

Til toppen