Nå åpner skolen vår igjen

Informasjon om åpning av skolen

Vi har sett frem til denne dagen lenge, og vi gleder oss til å treffe alle elevene våre igjen. Nå klargjøres skolen slik at det skal være trygt å komme tilbake. En del ting vil være som før, men mange ting vil være preget av smittevernrutiner som innføres for å kunne holde skolen åpen. Her kommer litt informasjon om hva som møter elevene når de kommer på tirsdag eller onsdag. Skolen åpner for 9. og 10. trinn tirsdag 12. mai og for 8. trinn onsdag 13. mai.  

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8

Fjernundervisning

Fjernundervisning­­

Skole

Skole

Fjernundervisning

9

Fjernundervisning

Skole

Fjernundervisning

Skole­­

Skole

10

Fjernundervisning 

Skole

Skole

Fjernundervisning­­

Skole

Denne planene gjelder foreløpig for uke 20. Tidlig i uke 20 kommer en plan for de neste ukene.

Kohorten møter opp på angitt plass i skolegården på morgenen. Alle kohorter (faste grupper av elever) har faste oppmøtesteder. Dere vil få nærmere informasjon om oppmøtested på mandag.

Det blir styrt inngang for alle klasser. Lærerne henter elevene og tar dem med til klasserommet. 

Det er viktig at elevene tar med seg hjem ALT utstyr som de har på skolen. Elever vil ikke ha tilgang til elevskap eller bokhyller. Bøker, nettbrett og annet utstyr må bringes til og fra skolen hver dag av eleven selv.

OBS! Kantina vil være stengt. Elever må ha med matpakke og drikke hver dag. Matpauser foregår innendørs til faste tider.

Inndeling i friminutt
Trinnene har ulike tidspunkt for friminutt for å begrense antall elever som er ute samtidig. Hver kohort har sitt faste område der elevene skal oppholde seg.

Skoleskyss
Skoleskyss går som normalt, men det anbefales at foresatte selv kjører eleven til skolen. Vi oppfordrer til å gå eller sykle til skolen når det er mulig.

Vaskerutiner

  • Håndvask med såpe og vann eller antibac gjennomføres hver gang eleven kommer inn i klasserommet og ved alle overganger.
  • Alle pulter er merket med elevens navn. Eleven skal kun sitte ved sin egen pult.
  • Ipad skal desinfiseres hver dag med egen spritserviett. 
  • Rom og utstyr blir vasket ekstra i denne perioden.
  • Kontaktpunkter desinfiseres flere ganger daglig.

Kroppsøving
All kroppsøving vil foregå utendørs. Garderobene er stengt, så kroppsøving gjennomføres uten skiftetøy og dusj. Ta på klær og sko som passer til aktivitet!

 

Når må eller kan eleven være hjemme?
Koronasituasjonen krever en del av oss alle. Tiltakene i skolen baserer seg på veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Det er smittevern som er førende for all aktivitet og drift på skolen. Derfor er det viktig at vi alle følger de nye rutinene og at vi følger anbefalingene som gjelder for samfunnet for øvrig.

  • Dersom foresatte eller elevene har symptomer på luftveissykdom, skal barna holdes hjemme fra skolen til de er symptomfrie + en dag.
  • Dersom en elev blir syk i skoletiden, vil eleven få på munnbind og vente på eget rom. Eleven må hentes av foresatte.
  • Dersom foresatte eller eleven er i en risikogruppe, gi beskjed til kontaktlærer og gjør avtaler. Skolen trenger en legeerklæring.
  • Elever som ikke klarer å følge nødvendige smittevernrutiner, vil vi ha en dialog med og hjemmet blir kontaktet. Det kan bli aktuelt å sende elever hjem.

Vi ser frem til å møte dere alle!

Vennlig hilsen

 Elisabeth Ramberg Kåsa

rektor

Hedrum ungdomsskole

Til toppen