Søknad om fratrekk av fravær på vitnemål

Innhold

Her finner du retningslinjer for å kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet.

Utdanningsdirektoratet har bestemt at helserelatert fravær i perioden mars 2020 til juni 2022 ikke skal føres på vitnemålet. Dette er en ekstraordinær retningslinje på grunn av covid-19-pandemien.

Utover dette gjelder følgende ordinære retningslinjer for å kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet:

For inntil sammenlagt 10 dager i et opplæringsår kan en elev kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helsegrunner eller innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11. For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge frem en legeerklæring som dokumenterer det. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes.

Elever kan altså kreve å få strøket dokumentert fravær som skyldes

  • helsegrunner etter tredje dag - må dokumenteres med legeerklæring
  • kronisk sykdom eller funksjonshemming fra første dag - må dokumenteres med legeerklæring
  • innvilget permisjon fra første dag - må dokumenteres med vedtak om
    permisjon

Søknad om fratrekk av fravær for skoleåret 2021/22 kan sendes til thea.skogen.jacobsen@larvik.kommune.no innen fredag 3. juni 2022.

Midlertidig unntak fra reglene om føring av fravær på vitnemål
Til toppen