Velkommen til våre nye 8.klassinger

Velkommen til besøksdag for nye 8. klassinger og velkommen til foreldremøte

Til deg som er elev:

Fredag 12. juni kl. 12.00 skal du møte i skolegården på Hedrum ungdomsskole. Ny kontaktlærer viser deg inn til ditt klasserom. Der får du litt informasjon om det å gå på ungdomsskolen. Til slutt får du en is som du kan spise i skolegården. Lærerne fra barneskolen følger klassen sin. 

Til dere som er foreldre:

Torsdag 11. juni blir det foreldremøte for hver klasse. Møtet vil vare omtrent en time. Vi vil gjennomføre disse på ulike tidspunkter for at det ikke skal være flere enn 50 personer samlet. Klokkeslett for hver klasse er sendt som mail og melding i Min-skole-appen. Vi vil presentere kontaktlærerne, gi informasjon om klasseinndelingen og veien videre for klassene, gi informasjon om ungdomsskolen og hva som er nytt, samarbeid mellom skole og hjem, og til slutt er det valg av klassekontakter. 

Sted: Hedrum ungdomsskole, oppmøte i skolegården.

Vi ser frem til å møte dere! Velkommen!

Til toppen