Søknad om fratrekk av fravær

Foresatte/elever kan kreve at inntil 10 dager fravær per skoleår ikke blir ført på vitnemålet.

For inntil sammenlagt 10 dager i et opplæringsår kan en elev kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helsegrunner eller innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11. For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge frem en legeerklæring som dokumenterer det. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes.

Elever kan altså kreve å få strøket dokumentert fravær som skyldes

  • helsegrunner etter tredje dag - må dokumenteres med legeerklæring
  • kronisk sykdom eller funksjonshemming fra første dag - må dokumenteres med legeerklæring
  • innvilget permisjon fra første dag - må dokumenteres med vedtak om permisjon

Søknad om fratrekk av fravær for skoleåret 2019/20 kan sendes
linda.leona@larvik.kommune.no innen fredag 12. juni.

For mer informasjon: udir.no

 

Til toppen