Sommerhilsen

Innhold

Nå som skoleåret er over kan vi se tilbake på et år preget av stor uforutsigbarhet. Et år der spriting av hender, sosial distanse, inndeling i kohorter og fjernundervisning beskriver hverdagen. Vi har måttet innstille oss på raske endringer. Og vi har til enhver tid tilpasset oss gjeldende smittevernregler og karantenebestemmelser. Det er ikke tvil om at dette har vært et krevende år, men det har også vært et år der vi har tilegnet oss nye ferdigheter og kunnskap vi vil kunne dra nytte av i årene som kommer. Vi har funnet nye måter å samhandle på, og vi har tatt i bruk nye digitale verktøy som har fremmet læringen og gjort det mulig å ha fjernundervisning. Og ikke minst har vi blitt gode på å omstille oss raskt hver gang det har vært påkrevd. Jeg er dypt takknemlig for den positive innstillingen som elever, foresatte og ansatte har utvist gjennom hele dette skoleåret. Tusen takk, alle sammen! 

Nå står sommerferien for tur. Og jeg håper dere vil nyte gode, avslappende dager. Spesielt vil jeg ønske alle 10. klassingene masse lykke til med nye, spennende utfordringer til høsten. Jeg er så glad for at det ble åpnet for å gjennomføre klassevise vitnemålsutdelinger og at vi dermed fikk en verdig avslutning på 10. års skolegang. 

Og til alle dere andre som vi ser igjen til høsten; jeg gleder meg til vi møtes igjen og vi kan skape nye opplevelser, forhåpentligvis på tvers av grupper og klasser. 

På vegne av alle på Hedrum ungdomsskole ønsker jeg dere en riktig god sommer! 


Med vennlig hilsen 
Trude Cecilie Hasle

Til toppen