Tiltak rødt nivå Hedrum ungdomsskole

Innhold

Fra tirsdag 5. januar og frem til og med 15. januar skal elevene i all hovedsak møte på skolen som vanlig. Enkelte økter gjennomføres som hjemmeundervisning.

Kohorter

 • De fleste klassene fungerer som kohorter.
 • Kohortene skal ha undervisning i samme rom gjennom hele dagen.

Undervisningstider

 • Undervisning på skolen og hjemmeundervisning følger ordinære undervisningstider.
 • Oppdaterte tidsplaner for 9. trinn legges ut i Google chat i løpet av mandag 4. januar.

Pauser

 • Pausene forskyves noe i forhold til normalt oppsett slik at vi unngår trengsel ved inn- og utgang. 
 • Viktig at man kler seg etter forholdene!

Tilvalgsfag

 • Spansk, tysk og engelsk fordypning:
  • Elevene blandes ikke, men sitter i klassens rom og hjemme, og får fjernundervisning.
  • Faglærer kan vandre fra rom til rom på skolen.

Arbeidslivsfag

 • Elevene blandes ikke, men sitter i klassens rom og hjemme, og får fjernundervisning.
 • Faglærer kan vandre fra rom til rom på skolen.

Valgfag

 • Gjennomføres som hjemmeundervisning for alle trinn. 
 • Det lages undervisningsopplegg som utføres hjemme. 
 • De av våre elever som er avhengig av buss kan motta digital undervisning i klasserommet sitt. 

Romfordeling på skolen

Klasse Rom Inngang
8A 303 Hovedinngang
8B 302 Hovedinngang
8C 101 (musikkrom) Hovedinngang
8D Kantina Mot Nanset kirke
8E 120 Hovedinngang
9A 236 Hovedinngang
9B 225 Ved kunst og håndverk
9C 238 Ved kunst og håndverk
9D 211 Hovedinngang
10A 315 Ved kunst og håndverk 
10B 311 Ved kunst og håndverk  
10C 312 Ved kunst og håndverk
10D 307 Ved kunst og håndverk
10E 308 Ved kunst og håndverk
Til toppen